EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Riešenia

Serena Service Manager
PTS - TELCO, OSS
PTS - ENERGY
EA - TOGAF a ArchiMate
EA - Zachman Framework

 

 

 

 

 

 

EDEN CONSULTING na základe dlhoročného pôsobenia v oblasti IT, pripravil a zaradil do svojho portfólia ucelené riešenia, využívajúce naše (a našich partnerov) know-how a postavené na kľúčových IT technológiách-produktoch, zaradených v našej ponuke.

 

Enterprise Architecture Management Systems - riešenie pre podporu riadenia podnikovej architektúry

Komplexné riešenie pre modelovanie, vizualizáciu a riadenie podnikovej architektúry - Enterprise Architecture (podľa Zachman Framework alebo TOGAF+ArchiMate) a IT Architecture, ako subsystému podnikovej architektúry.

 

IT Service Management - riešenie pre podporu riadenia IT služieb podľa ITIL

Serena Service Manager je komplexné riešenie pre IT Service Management podľa ITIL, postavené na technológii Serena Business Manager.

 

DevOps, IT Orchestrated

Komplexné, prepracované riešenie pre oblasť DevOps a IT Orchestrated pokrývajúce potreby firiem zaoberajúcimi sa vývojom a prevádzkou rozsiahlych podnikových systémov alebo sw aplikácií. Je postavené na princípoch DevOps a riešeniach SERENA (metodikách, procesoch a sw nástrojoch), ktoré orchestruje potreby biznisu, vývoja (development) a prevádzky (operation).

Popis riešenia DevOps/IT Orchestrated.

 

Prevádzkovo technický systém (PTS), OSS - Operations Support System, AM/FM/GIS

Komplexné a ucelené riešenie Prevádzkovo technického systému (PTS) pre potreby utilities spoločností (telekom, elektrorozvod, plyn a pod.) pre podporu oblasti prevádzkovania kľúčovej infraštruktúry týchto podnikov s prepojením na riadenie pracovných činností, spojených s prevádzkou a údržbou tejto infraštruktúry. Riešenie je postavené na synergickom efekte spojenia riešení pre GIS/AM/FM - GE Smallworld GIS a automatizácie procesov/pracovných činností na báze Serena Business Manager.

Máme predpripravené riešenia pre oblasť :
- telekomunikácií - PTS TELCO

- elektrorozvodných sietí - PTS ENERGY

 

Systém evidencie, riadenia a správy dokumentov (Document Management Systems - DMS)

Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management - ECM)

Správa podnikových informácií (Enterprise Information Management - EIM)

Komplexné a ucelené riešenie pre oblasť DMS/ECM/EIM s využitím M-Files DMS s možnosťou zakomponovania do robustnej a komplexnej nadstavbovej vrstvy pre automatizáciu a riadenie firemných procesov s využitím Serena Business Manager.

 

IT Asset Management

Komplexné riešenie pre IT Asset Management a IT&COM Inventory Management postavené sw technológii Express Software Manager a netTerrain.

 

Znalosti - Referenčné modely

Referenčné modely obsahujú zachytené a formou modelov v CASE špecifikované pomerne rozsiahle znalosti kľúčových oblastí, ktoré tvoria znalostnú bázu firmy EDEN CONSULTING. Tieto oblasti sú modelované formou firemných procesov v notácii BPMN alebo formou objektovo orientovanej analýzy a návrhu (OOA&D) v notácii UML. 

 

© 1999 - 2017  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.